Bachelor's degree in Energy and Sustainability Engineering

MARTORELL BOADA, INGRID

Category: SENIOR LECTURER
Academic profile: Doctorate
Department: INDUSTRIAL AND BUILDING ENGINEERING
Email: ingrid.martorell@udl.cat

Teaching

Teaching Course Subject
Master's Degree in Industrial Engineering 1 THERMOHYDRAULICS
Master's Degree in Industrial Engineering 2 MASTER'S THESIS
Master's Degree in Industrial Engineering 2 THERMOHYDRAULICS
Doble titulació: Eng Mecànica i Eng. de l'Energia i Sostenibilitat 3 THERMAL ENGINEERING II
Degree in Mechanical Engineering 3 THERMAL ENGINEERING II
Degree in Energy and Sustainability Engineering 3 THERMAL ENGINEERING II
Degree in Mechanical Engineering 4 BACHELOR'S THESIS
Degree in Mechanical Engineering 4 ENERGY FACILITIES II
Degree in Energy and Sustainability Engineering 4 ENERGY FACILITIES II
Doble titulació: Eng Mecànica i Eng. de l'Energia i Sostenibilitat 5 BACHELOR'S THESIS
Doble titulació: Eng Mecànica i Eng. de l'Energia i Sostenibilitat 5 ENERGY FACILITIES II

Research

Research profile: SEMB (Sustainable Energy, Machinery and Buildings)
Research projects Start date End date Main researchers
Contribución del almacenamiento de energia térmica a la eficiencia energética en edificios y en aplicaciones industriales 01/01/2009 31/12/2011 LUISA FERNANDA CABEZA FABRA
Introducció de les TIC a les assignatures d'introducció de vol dels alumnes universitaris del Grau de pilot d'aviació comercial i operacions aèries de la URV 01/01/2011 31/12/2012 JORDI GAVALDÀ
El almacenamiento de energía térmica como herramienta de mejora de la eficiencia energética en la industria (TES in industry) 01/01/2012 31/12/2014 LUISA FERNANDA CABEZA FABRA
Desarrollo y evaluación de un sistema de refrigeración radiante y captación para producción combinada de frío y calor 01/01/2019 30/09/2022 ALBERT ORIOL CASTELL CASOL
Millora del procés d’ensenyament-aprenentatge en la instrucció de vol al CESDA amb Tablet PC 01/09/2013 31/08/2014 JORDI GAVALDÀ
MILLORA DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE EN LA INSTRUCCIÓ DE VOL AL CESDA AMB TABLET PC 01/09/2013 31/08/2014 JORDI GAVALDÀ
Desarrollo y evaluación de un equipo para producción combinada de frío y calor mediante refrigeración radiante y captación solar 01/09/2018 01/03/2020 ALBERT ORIOL CASTELL CASOL
Poligeneración adaptativa de calor y frío renovables mediante la combinación de captación solar y refrigeración radiante diurna 01/09/2022 31/08/2025 ALBERT ORIOL CASTELL CASOL, INGRID MARTORELL BOADA
Actualització de documentació mèdica basada en les TICs 01/10/2008 30/09/2010 INGRID MARTORELL BOADA
Creació d'un programa de càlcul d'estructures com a eina de millora d'aprenentatge en enginyeria 01/11/2011 01/11/2011 FCO. JAVIER BRADINERAS ESCO
Mejora de la potencia de un sistema de producción de frío y calor renovables combinando enfriamiento radiante y captación solar 01/12/2022 30/09/2025 ALBERT ORIOL CASTELL CASOL, INGRID MARTORELL BOADA
Plug and Play Radiative Collector and Emitter 01/12/2022 30/11/2024 ALBERT ORIOL CASTELL CASOL
L'Inquiry Based Learning com a nova metodologia docent en enginyeria i la seva contribució a l'adaptació de les enginyeries a l'EEES 02/01/2009 01/10/2010 INGRID MARTORELL BOADA
El uso educativo de internet como herramienta para aprender en la ESO. Estudio del impacto de la mediación de internet en los procesos cognitivos, metacognitivos y sociales implicados en el aprendizaj 20/11/2003 19/02/2007 MANUELA PIFARRÉ TURMO
Creació d'un programa de càlcul d'estructures com a eina de millora d'aprenentatge en Enginyeria 26/11/2010 25/11/2012 FCO. JAVIER BRADINERAS ESCO
L'Inquiry Based Learning com a nova metodologia docent en enginyeria i la seva contribució a l'adaptació de les enginyeries a l'EEES 30/01/2009 29/07/2010 INGRID MARTORELL BOADA
Avaluació de la metodologia Project Based Learning (PBL) en la realització de projectes finals de grau en les enginyeries per a l'adaptació al marc de l'EEES. 30/12/2009 29/12/2010 MIQUEL NOGUES AYMAMI
Medida Experimental de la contribución de las cubiertas y fachadas verdes al ahorro energético en la edificación en España 31/12/2008 30/01/2010 LUISA FERNANDA CABEZA FABRA
Thesis Year Direction
Phase change materials characterization (PCM) and thermochemical materials (TCM) development and characterization towards reactor design for thermal energy storage 2015 Cabeza, Luisa F.; Martorell, Ingrid
ESTUDI EXPERIMENTAL DE LA TRANSFERÈNCIA DE CALOR EN FLUXOS DE CONVECCIÓ NATURAL. APLICACIÓ DE LA TERMOGRAFIA DE CRISTALLS LÍQUIDS 2001 F.X. Grau i J. Herrero
Publications Year Authors Type
Aging study of plastics to be used as Radiative cooling wind-shields for night-time radiative cooling - Polypropylene as an alternative to polyethylene. 2022 Martorell, Ingrid; Camarasa, Jaume; Vilà, Roger; Solé, Cristian; Castell, Albert Article d'investigació
Tastem l'Energia: Proposta d'ensenyament-aprenentatge per acostar les enginyeries a alumnes de secundària i batxillerat a la UdL 2021 Martorell, Ingrid; Medrano, Marc; Gregorio, Eduard Article docent
Development and evaluation of a radiative cooling and solar heating system for combined heat and cold production. Phase 1 2021 Castell, Albert; Medrano, Marc; Martorell, Ingrid; Solé, Cristian; Rincón, Lídia; Salandin, Andrea; Carrobé, Ariadna; Vilà, Roger Acta congrés
Thermal monitoring and simulation of earthen buildings. A review 2021 Carrobé, Ariadna; Rincón, Lídia; Martorell, Ingrid Article d'investigació
Adaptive covers for combined radiative cooling and solar heating. A review of existing technology and materials 2021 Vilà, Roger; Martorell, Ingrid; Medrano, Marc; Castell, Albert Review
Sustainable Energy, Machinery and Buildings (SEMB) (Universidad de Lleida) 2020 Lídia Rincón; Albert Castell; Cristian Solé; Ingrid Martorell; Martí Comellas; Miquel Nogués; Joan Roca; Javier Bradineras; Marc Medrano Capítol de llibre d'investigació
Análisis energético de los edificios de la Universidad de Lleida. Cómo de lejos se está de los Edificios de consumo de energía casi nulo (nZEB) 2020 Marc Medrano; Lidia Rincón; Albert Castell; Ingrid Martorel; Cristian Solé Capítol de llibre d'investigació
Analysis of the Thermal Behavior of an Earthbag Building in Mediterranean Continental Climate: Monitoring and Simulation 2019 Rincón, Lídia; Carrobé, Ariadna; Medrano, Marc; Solé, Cristian; Castell, Albert; Martorell, Ingrid Article d'investigació
Improving thermal comfort of earthen dwellings in sub-Saharan Africa with passive design 2019 Rincón, Lídia; Carrobé, Ariadna; Martorell, Ingrid; Medrano, Marc Article d'investigació
New proposed methodology for specific heat capacity determination of materials for thermal energy storage (TES) by DSC 2017 Ferrer G, Barreneche C, Solé A, Martorell I, Cabeza LF Article d'investigació
Design and Economic Analysis of Liquid Cooled Data Centres for Waste Heat recovery: A case study for an Indoor Swimming Pool 2017 Oró E; Allepuz R; Martorell I, Salom J Article d'investigació
Health hazard, cycling and thermal stability as key parameters when selecting a suitable Phase Change Material (PCM) 2016 Miró L, Barreneche C, Ferrer G, Solé A, Martorell I, Cabeza LF Article d'investigació
Corrosion evaluation and prevention of reactor materials to contain thermochemical material for thermal energy storage 2016 Sole A, Barreneche C, Martorell I, Cabeza LF Article d'investigació
MERTIS - D4.1b. Selection of active materials - Enhancement of energy storage materials 2015 Solé A, Palacios A, Barreneche C, Martorell I, Cabeza LF Informes de recerca
Chapter 31. Thermal Energy Storage Materials Challenges and Availability 2015 Fernández AI, Barreneche C, Martínez M, Segarra M, Martorell I, Cabeza LF Capítol de llibre d'investigació
Introduction to thermal Energy Storage (TES) systems 2015 Cabeza LF, Martorell I, Miró L, Fernández AI, Barreneche C Capítol de llibre d'investigació
Corrosion of metals and salt hydrates used for thermochemical energy storage 2015 Solé, A.; Miró, L.; Barreneche, C.; Martorell, I.; Cabeza, LF. Article d'investigació
Review on the methodology used in thermal stability characterization of phase change materials 2015 Ferrer G, Solé A, Barreneche C, Martorell I, Cabeza LF Article d'investigació
State of the art on gas-solid thermochemical energy storage systems and reactors for building applications 2015 Solé A, Martorell I, Cabeza LF. Article d'investigació
Corrosion of metal containers for use in PCM energy storage 2015 Ferrer G, Solé A, Barreneche C, Martorell I, Cabeza LF. Article d'investigació
Unconventional experimental technologies available for phase change materials (PCM) characterization. Part 1. Thermophysical properties 2015 Cabeza LF, Barreneche C, Martorell I, Miró L, Sari-Bei S, Fois M, Paksoy HO, Sahan N, Weber R, Constatinescu M, Anghel EM, Malikova M, Krupa I, Delgado M, Dolado P, Furmanski P, Jaworski M, Haussmann Article d'investigació
Informe-resum Proposta Planta Termosolar per a la Producció de Vapor (Empresa: IDIEUREKA) 2015 Medrano M, Martorell I, Castell A, Vall S, Rincón L, Solé C. Informes de recerca
Informe-resum Proposta d'Emmagatzematge Elèctric (Empresa: IDIEUREKA) 2015 Medrano M, Martorell I, Castell A, Vall S, Rincón L, Solé C Informes de recerca
Informe-resum Proposta Aprofitament de Vapor per a District Heating (Empresa: IDIEUREKA) 2015 Castell A, Vall S, Medrano M, Martorell I, Rincón L, Solé C. Informes de recerca
Enginyeria Tèrmica ll - Pràctiques de laboratori - Quaderns EPS núm. 145 2015 Dra. Ingrid Martorell; Laia Miró; Aran Solé Apunts docents
Deliverable 4.4: Specification of the combination of materials that will be used in the compact storage system 2014 Solé A, Barreneche C, Martorell I, Cabeza LF. Informes de recerca
Corrosion of metal and metal alloy containers in contact with phase change materials (PCM) for potential heating and cooling applications 2014 Moreno P, Miró L, Solé A, Barreneche C, Solé C, Martorell I, Cabeza LF Article d'investigació
Stability of sugar alcohols as PCM for thermal energy storage 2014 Sole A, Neumann H, Niedermaier S, Martorell I, Schossig P, Cabeza LF Article d'investigació
D4.4 Specification of the combination of materials that will be used in the compact storage system 2014 Barreneche C, Solé A, Martorell I, Cabeza LF Informes de recerca
MERITS project: A comparative study of four different PCM energy storage systems for domestic hot water (DHW) applications 2014 Gasia J, Miró L, Sole A, Martorell I, Kelly M, Bauer B, Van Bael J, Diriken J, Griffiths P, Redpath D, Cabeza LF Acta congrés
Una forma eficiente de utilizar las energías renovables incluyendo almacenaje de energía térmica estacional. 2014 Martorell I, Solé A, Barreneche C, Ferrer G, Cabeza LF Article en revista divulgativa
Vertical Greenery Systems (VGS) for energy saving in buildings: a review 2014 Pérez G, Coma J, Martorell I, Cabeza LF. Article d'investigació
Review on thermochemical reactors for building comfort applications 2014 Solé A, Martorell I, Cabeza LF Acta congrés
Caracterización de biopolímeros_parte 2 2014 Barreneche C, Solé A, Ferrer G, Martorell I, Cabeza LF Informes de recerca
Caracterización de biopolímeros_parte 1 2014 Barreneche C, Solé A, Martorell I, Cabeza LF Informes de recerca
Introduction to thermal energy storage systems 2014 Cabeza LF, Martorell I, Miró L, Fernández AI, Barreneche C Capítol de llibre d'investigació
Caracterización de líquidos iónicos 2014 Barreneche C, Solé A, Ferrer G, Martorell I, Cabeza LF Informes de recerca
Corrosion of aluminium for use in PCM energy storage 2014 Ferrer G, Solé A, Barreneche C, Martorell I, Cabeza LF Acta congrés
MERITS PROJECT: Una forma eficiente de utilizar las energías renovables incluyendo almacenaje de energía térmica estacional 2014 I. Martorell, A. Solé, C. Barreneche, LF. Cabeza Article en premsa
Corrosion test of salt hydrates and vessel metals for thermochemical energy storage 2014 Solé A, Miró L, Barreneche C, Martorell I, Cabeza LF Article d'investigació
Enginyeria Tèrmica II - Pràctiques de laboratori- Quaderns EPS núm 144 2014 Martorell I; Miró L; Solé A Llibre docent
Corrosion and cyclability test for PCM candidates for thermal energy storage using PCM in HVAC systems 2014 Ferrer G, de Gracia A, Barreneche C, Martorell I, Cabeza LF Informes de recerca
Final Report - Annex 25 - ECES IA - IEA - Surplus Heat Management using Advanced TES for CO2 mitigation 2014 Cabeza LF, Oró E, Miró L, Martorell I, de Gracia A, Gil A, Castell A, Solé C, Navarro L, Moreno P, Solé A, Fernández AI, Barreneche C, Martínex M, Navarro ME, Martin V, Rathgeber C, Brückner S, Krönau Document científic-tècnic
D4.1.a - Selection of Active Materials - Existing materials 2013 Solé A, Barreneche C, Martorell I, Cabeza LF Informes de recerca
Requirements to consider when choosing a thermochemical material for solar energy storage 2013 Solé A, Fontanet X, Barreneche C, Fernández AI, Martorell I, Cabeza LF Article d'investigació
Seguimiento ensayos de corrosión-CIATESA TECNOLOGÍAS SL 2013 Solé A, Serrano S, Martorell I, Cabeza LF Informes de recerca
Review of the T-history method to determine thermophysical properties of phase change materials (PCM) 2013 Solé A, Miró L, Barreneche C, Martorell I, Cabeza LF Article d'investigació
Development of new and novel hybrid PCM for integrated renewable energy systems. Deliverable 1.6 COST Action TU0802: Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficien 2013 Fernández AI, Cabeza LF, Hadjieva M, Sumiga B, Sari-Bey S, Fois M, Bajare D, Korjakins A, Hasan A, Browne MC, McCormack SJ, Constatinescu ME, Martínez M, Barreneche C, Martorell I, Oró E, Jaworski M, Informes de recerca
Characterisation: DSC Round Robin Test. Deliverable 1.5b COST Action TU0802: Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildi 2013 Gschwander S, Lazaro A, Cabeza LF, Günther E, Fois M, Diarce G, Fernández AI, Barreneche C, Haussmann T, Martorell I, Peñalosa C, Solé A, Zalba B, Malikova M, Krupa I, Furmanski P, Jaworski M Informes de recerca
New PCM developed during COST Action TU0802. Deliverable 1.5a COST Action TU0802: Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in b 2013 Fernández AI, Cabeza LF, Küçükatun E, Sahan N, Paksoy H, Evliya H, Constatinescu ME, Bajare D, Vecstaudza J, Barreneche C, Martínez M, Martorell I, Oró E, Solé A, Neumann H, Niedermaier S, Weber R Informes de recerca
Evaluation technologies for PCM characterisation. Deliverable 1.4 COST Action TU0802: Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems 2013 Fernández AI, Cabeza LF, Hadjieva M, Nenova Z, Kirilov R, Boudenne A, Fois M, Sari-Bay S, Ahusborde E, Aregba W, Canseco V, Fauvergne JL, Godin A, Jomaa W, Kusiak A, Noel F, Palomo del Barrio E, Renau Informes de recerca
Tabla comparativa de PCM candidatos y sus propiedades - CIATESA TECNOLOGÍAS S.L. 2013 Solé A; Martorell I; Cabeza LF; Castell A Informes de recerca
Caracterización de PCM y estudio con grafito y aditivos - CIATESA TECNOLOGÍAS S.L. 2013 Solé A; Serrano S; Martorell I; Cabeza LF; Castell A Informes de recerca
D4.2 - Selection of vessel materials 2013 Barreneche C, Solé A, Martorell I, Cabeza LF Informes de recerca
Corrosion of metal and polymer containers for use in PCM cold storage 2013 Oró E, Miró L, Barreneche C, Martorell I, Farid MM, Cabeza LF Article d'investigació
New methodology developed for DSC for the analysis of phase change materials 2013 Barreneche C, Solé A, Miró L, Martorell I, Fernández AI, Cabeza LF Capítol de llibre d'investigació
Study on differential scanning calorimetry analysis with two operation modes and organic and inorganic phase change material (PCM) 2013 Barreneche C, Solé A, Miró L, Martorell I, Fernández AI, Cabeza LF Article d'investigació
Deliverable 4.3: Testing and fine tuning of the combination of TCM/PCM and vessel/heat excha n ge r/eva po rator mate ria ls 2013 Solé A, Barreneche C, Martorell I, Cabeza LF Informes de recerca
Corrosion of metal and polymer containers for use in PCM cold storage 2012 Oró, E, Miró L, Barreneche C, Martorell I, Farid MM, Cabeza LF Acta congrés
New methodology developed for the differential scanning calorimetry analysis of polymeric matrixes incorporating phase change materials 2012 Barreneche C, Solé A, Miró L, Martorell I, Fernández AI, Cabeza LF Article d'investigació
Software para la mejora del aprendizaje del cálculo estructural en ingeniería y arquietctura. Programa de Barras V-2.0, Universitat de Lleida 2012 Bradineras FJ; Castro JR; Iglesias JM; Martorell I; Nogués M; Roca J Acta congrés
Corrosion of metal and polymer containers for use in PCM cold storage 2012 Oró E, Miró L, Barreneche C, Martorell I, Farid MM, Cabeza LF Acta congrés
Mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos tecnológicos extremadamente cambiantes mediante la implantación de TIC. El caso CESDA 2012 Medrano M; Basora E; Martorell I; Hernández M; Traveria M; Bret D; Medina D; Vives C; Gavaldà J Acta congrés
Recomendaciones para caracterizar correctamente los materiales termoquímicos 2012 Solé A, Fontanet X, Barreneche C, Fernández AI, Martorell I, Cabeza LF Acta congrés
Enginyeria Tèrmica II. Annex. Quaderns EPS - Num. 134 2012 Cabeza LF, Martorell I Apunts docents
Parameters to take into account when developing a new thermochemical energy storage system 2012 Solé A, Fontanet X, Barreneche C, Martorell I, Fernández AI, Cabeza LF Article d'investigació
Requirements to consider when choosing a suitable thermochemical material 2012 Solé A, Fontanet X, Fernández AI, Martorell I, Cabeza LF Acta congrés
Experimental results of energy measurements in green roofs and green facades in Mediterranean continental climate 2012 Pérez G, Coma J, Martorell I, Cabeza LF Acta congrés
Requirements to consider when choosing a suitable thermochemical material 2012 Solé A, Fontanet X, Fernández AI, Martorell I, Cabeza LF Acta congrés
Enginyeria Tèrmica II. Quaderns EPS núm. 133 2012 Cabeza LF, Martorell I, Miró L Apunts docents
Control, certificacions i auditories. Quaderns EPS núm. 135 2012 Martorell I, Zsembinski G, Cabeza LF Apunts docents
Compatibility of plastic with phase change materials (PCM) 2011 Castellón C, Martorell I, Cabeza LF, Fernández AI, Manich AM Article d'investigació
Integrating symmetryin stereochemical analysis in introductory organic chemistry 2011 Taagepera M, Arasasingham R D, King S, Potter F, Martorell I, Ford D, Wu J, Kearney M. Article docent
Online homework and student achievement in a large enrolment introductory science course 2011 Arasasingham RD, Martorell I, McIntire T Altres
L'IBL com a nova metodologia docent en enginyeria i la seva contribució a l'adaptació de les enginyeries a l'EEES 2010 Martorell I, Medrano M, Cabeza LF, de Gracia A Acta congrés
Experimental study on the performance of buildings with different insulation materials 2010 Castell A, Medrano M, Martorell I, Cabeza LF Acta congrés
Informe del proyecto sobre la planta de almacenamiento de calor a alta temperatura para Abengoa Solar NT, Febrero 2010 2010 Oró E, Gil A, Medrano M, Martorell I, Cabeza LF Informes de recerca
Informe del proyecto sobre la planta de almacenamiento de calor a alta temperatura para Abengoa Solar NT,Junio 2010 2010 Gil A, Oró E, Medrano M, Martorell I, Cabeza, LF Informes de recerca
State of the art on high temperature thermal energy storage for power generation. Part 1-Concepts, materials and modellization 2010 Gil A, Medrano M, Martorell I, Lázaro A, Dolado P, Zalba B, Cabeza LF Review
State of the art on high-temperature thermal energy storage for power generation. Part 2-Case studies 2010 Medrano M, Gil A, Martorell I, Potau X, Cabeza LF Review
L’Inquiry based learning com a nova metodologia docent d’ensenyament-aprenentatge a enginyeria tècnica industrial de la universitat de Lleida 2010 Martorell I; Medrano M; Castell A; de Gracia A; Cabeza LF Capítol de llibre d'investigació
Informe sobre la determinació de la conductivitat de mostres de revestiment de parte de l'empresa IGAN 2010 Martorell I, Medrano M, Cabeza LF Informes de recerca
Salt-water solutions as PCM for cooling applications 2010 Yilmaz S, Sheth Karathia F, Martorell I, Paksoy HO, Cabeza LF Acta congrés
High temperature thermal energy storage for solar cooling applications 2010 Oró E, Gil T, Medrano M, Martorell I, Cabeza LF Acta congrés
Problemes resolts d'enginyeria tèrmica. Quaderns EPS núm. 102 2010 Medrano M, Martorell I, Castell A, Cabeza LF Apunts docents
Experimental study on the performance of insulation materials in Mediterranean construction 2010 Cabeza LF, Castell A, Medrano M, Martorell I, Pérez G, Fernández I Article d'investigació
Experimental study of using PCM in brick constructive solutions for passive cooling 2010 Castell A, Martorell I, Medrano M, Pérez G, Cabeza LF Article d'investigació
Selection of materials with potential in sensible thermal energy storage 2010 Fernández AI, Martínez M, Segarra M, Martorell I, Cabeza LF Article d'investigació
L'Inquire Based Learning com a nova metodologia d'ensenyament-aprenentatge a Enginyeria Tècnica Industrial de la Universitat de Lleida 2010 Martorell I, Medrano M, Castell A, de Gracia A, Cabeza LF Capítol de llibre d'investigació
Informe del proyecto sobre la planta de almacenamiento de calor a alta temperatura para Abengoa Solar NT 2010 Oró, E; Gil, A., Medrano; M; Martorell, I; Cabeza, LF. Informes de recerca
Disseny, implementació i avaluació de l'Inquiry Based Learning en l'ensenyament d'enginyeria tècnica industrial de la UdL 2010 Martorell I, Medrano M, Castell A, de Gracia A, Cabeza LF Acta congrés
Informe del proyecto sobre la planta de almacenamiento de calor a alta temperatura Abengoa Solar NT 2009 Oró, E; Gil, A., Medrano; M; Martorell, I; Cabeza, LF. Informes de recerca
Producció de l'energia tèrmica. Fred i calor industrial. 2009 Cabeza LF, Medrano M, Solé C, Castellón C, Castell A, Martorell I, Gil A, Arce P. Apunts docents
Estudio experimental del efecto del PCM en la construcción mediterránea 2009 Medrano M, Castell A, Martorell I, Castellón C, Cabeza LF Acta congrés
Estado del arte de sistemas de almacenaje de energía térmica a alta temperatura y sus aplicaciones industriales 2009 Gil A, Arce P, Martorell I, Medrano M, Cabeza LF. Acta congrés
Experimental study on the performance of different insulation materials in buildings 2009 Medrano M, Solé C, Castell A, Martorell I, Fernández I, Cabeza LF Acta congrés
Experimental study on the performance of different insulation materials in buildings 2009 Medrano M, Solé C, Castell A, Martorell I, Fernández I, Cabeza LF Acta congrés
The use of thermal energy storage to improve the thermal behaviour of buildings 2009 Cabeza LF, Medrano M, Castellón C, Castell A, Martorell I Acta congrés
State of the art of high temperature storage in thermosolar plants 2009 Gil A, Arce P, Martorell I, Medrano M, Cabeza LF Acta congrés
Use of microencapsulated PCM in buildings 2009 Cabeza LF, Castellón C, Nogués M, Pérez G, Medrano M, Martorell I Acta congrés
Comparison of manuracturing techniques to use microencapsulated phase change materials in sandwich panels - experimental study 2009 Cabeza LF, Castellón C, Martorell I, Roca J, Lázaro A, Zalba B, Fernández I, Navarro E Acta congrés
Compatibility of plastic with phase change materials (PCM) 2009 Castellón C, Martorell I, Fernández I, Manich A, Cabeza LF Acta congrés
Problemes resolts de sistemes de fred i climatització - Fred i calor industrial. 2009 Medrano M, Cabeza LF, Martorell I Apunts docents
Gestió de Sistemes Energètics - Fred i calor industrial. Quaderns EPS - Núm. 104 2009 Cabeza LF, Medrano M, Martorell I Apunts docents
Sistemes de fred i climatització - Fred i calor industrial. Quaderns EPS - Núm. 105 2009 Cabeza LF, Medrano M, Martorell I Apunts docents
Problemes resolts d'enginyeria tèrmica. Quaderns EPS - Núm. 102 2009 Medrano M, Martorell I, Castell A, Cabeza LF Apunts docents
Informe del proyecto sobre la planta piloto de almacenamiento de calor para Gas Natural, Octubre 2009 2009 Oró E, Castellón C, Gil A, Medrano M, Martorell I, Cabeza LF Informes de recerca
Informe del estudio del tanque de almacenamiento para la planta de refrigeración solar de Sevilla, Gas Natural, Diciembre 2009 2009 Oró E, Gil A, Medrano M, Martorell I, Cabeza LF Informes de recerca
Informe del proyecto sobre la planta de almacenamiento de calor a alta temperatura, Abengoa Solar NT, Agosto 2009 2009 Arce P, Oró E, Gil A, Medrano M, Martorell I, Cabeza LF Informes de recerca
Informe del proyecto sobre la planta de almacenamiento de calor a alta temperatura Abengoa Solar NT, Octubre 2009 2009 Oró E, Gil A, Medrano M, Martorell I, Cabeza, LF Informes de recerca
Experimental evaluation of commercial heat exchangers for use as PCM thermal storage systems 2009 Medrano M, Yilmaz YO, Nogués M, Roca J, Martorell I, Cabeza LF Article d'investigació
Experimental Study of PCM Inclusion in Different Building Envelopes 2009 Castellón C, Castell A, Medrano M, Martorell I, Cabeza LF Article d'investigació
Estudio experimental del efecto del PCM en la construcción mediterránea 2009 Medrano M, Castell A, Martorell I, Castellón C, Cabeza LF Acta congrés
Estado del arte de sistemas de almacenaje de energía térmica a alta temperatura y sus aplicaciones industriales 2009 Gil A, Arce P, Martorell I, Medrano M, Cabeza LF. Acta congrés
Informe del proyecto sobre la planta piloto de almacenamiento de calor para Gas Natural 2009 Oró, E; Castellón, C; Gil, A., Medrano; M; Martorell, I; Cabeza, LF. Informes de recerca
nforme del estudio del tanque de almacenamiento para la planta de refrigeración solar de Sevilla 2009 Oró, E; Gil, A., Medrano; M; Martorell, I; Cabeza, LF. Informes de recerca
Informe del proyecto sobre la planta de almacenamiento de calor a alta temperatura, Abengoa Solar NT, Agosto 2009 2009 Arce, P; Oró, E; Gil, A., Medrano; M; Cabeza, LF. Informes de recerca
Inquiry based learning for older people at a university in Spain 2009 Martorell I, Medrano M, Solé C, Vila N, Cabeza LF Article docent
Contribució de l'emmagatzematge d'energia tèrmica a una enginyeria més sostenible 2008 Cabeza LF, Medrano M, Solé C, Castellón C, Castell A, Gil A, Arce P, Martorell I Acta congrés
Producció de l'energia tèrmica. Fred i calor industrial. Quaderns EPS - Núm. 93 2008 Cabeza LF, Martorell I Apunts docents
Sistemes de fred i climatització. Fred i calor industrial. Quaderns EPS - Núm. 90 2008 Cabeza LF, Medrano M, Martorell I Apunts docents
Implementació de l'Inquiry Based Learning en dues assignatures d'energies alternatives del Programa Sènior de la Universitat de Lleida 2008 Martorell I, Medrano M, Solé C, Cabeza LF Acta congrés
Gestió de sistemes energètics. Fred i calor industrial. Quaderns EPS - Núm. 89 2008 Cabeza LF, Medrano M, Martorell I Apunts docents
Pràctiques de laboratori. Sistemes de fred i climatització. Quaderns EPS - Núm. 87 2008 Cabeza LF, Medrano M, Martorell I, Castellón C, Sole C, Castell A, Gil A, Arce P. Apunts docents
Diseño metodológico de la asignatura ‘Energías alternativas’ del Programa Sénior de la Universidad de Lleida 2008 Martorell I, Medrano M, Vila MN, Cabeza LF. Acta congrés
Diseño metodológico de dos asignaturas sobre energías alternativas del programa sénior de la universidad de Lleida 2008 Martorell I, Medrano M, Vila N, Solé C, Cabeza LF Acta congrés
Diseño y monitorización de varios cubículos con materailes de construcción tradicionales (aislantes) y novedosos (PCMs, cubiertas y fachadas verdes) en la Universidad de Lleida 2008 Medrano M, Castell A, Castellón C, Martorell I, Pérez G, Cabeza LF. Acta congrés
Rics i Pobres. Projecte: Internet com a eina per aprendre a secundària. Disponible a Internet: URL: http://webquest.udl.es/Activitat-31/a31-inici.jsp 2007 Pifarré, M. (coord.), Gòdia, S., Martorell, I. Publicació electrònica docent
Parella 07. Projecte: Internet com a eina per aprendre a secundària. Disponible a Internet: http://webquest.udl.es/Activitat-35/a35-inici.jsp 2007 Pifarré, M. (coord.), Martorell, I. y Gòdia, S. Publicació electrònica docent
Individual 07. Projecte: Internet com a eina per aprendre a secundària. Disponible a Internet: http://webquest.udl.es/Activitat-34/a34-inici.jsp 2007 Pifarré, M. (coord.), Martorell, I. y Gòdia, S. Publicació electrònica docent
Aprenentatge en Xarxa utilitzant la metodologia WebQuest: Entre fogons 2007 Martorell I, Pifarré M, Gòdia S Publicacions Multimèdia docents
Aprenentatge en Xarxa utilitzant la metodologia WebQuest: Funcions i gràfiques 2007 Martorell I, Pifarré M, Gòdia S Publicacions Multimèdia docents
L’energia, la societat actual i la sostenibilitat. Projecte: Internet com a eina per aprendre a secundària. Disponible a Internet: URL: http://webquest.udl.es/Activitat-30/a30-inici.jsp 2007 Pifarré, M. (coord.), Gòdia, S., Martorell, I. Publicació electrònica docent
Aprenentatge en Xarxa utilitzant la metodologia WebQuest: Escher i la geometria de l’espai 2006 Martorell I, Pifarré M, Gòdia S Publicacions Multimèdia docents
Aprenentatge en Xarxa utilitzant la metodologia WebQuest: Introducció a la trigonometria 2006 Martorell I, Pifarré M, Gòdia S Publicacions Multimèdia docents
Aprenentatge en Xarxa utilitzant la metodologia WebQuest: La màgia dels números Pi i Phi 2006 Martorell I, Pifarré M, Gòdia S Publicacions Multimèdia docents
Aprenentatge en Xarxa utilitzant la metodologia WebQuest: El tren volador 2006 Martorell I, Pifarré M, Gòdia S Publicacions Multimèdia docents
Aprenentatge en Xarxa utilitzant la metodologia WebQuest: El científic misteriós 2006 Martorell I, Pifarré M, Gòdia S Publicacions Multimèdia docents
Aprenentatge en Xarxa utilitzant la metodologia WebQuest: Els focs artificials 2006 Martorell I, Pifarré M, Gòdia S Publicacions Multimèdia docents
Learning from the Web: Analyses the Incidence of an Instructional Approach to Improve Secondary Students' Web Performance 2006 Pifarré M, Martorell I, Gòdia S. Acta congrés
L'estatut d'autonomia. Projecte: Internet com a eina per aprendre a secundària. Disponible a Internet: http://webquest.udl.es/Activitat-22/a22-inici.jsp 2006 Pifarré, M. (coord.), Gòdia, S. y Martorell, I. Publicació electrònica docent
La guerra civil espanyola. Projecte: Internet com a eina per aprendre a secundària. Disponible a Internet: http://webquest.udl.es/Activitat-27/a27-inici.jsp 2006 Pifarré, M. (coord.), Gòdia, S., Martorell, I., Sanuy, J. y Vendrell, C. Publicació electrònica docent
Lleida, ciutat medieval. Projecte: Internet com a eina per aprendre a secundària. Disponible a Internet: http://webquest.udl.es/Activitat-25/a25-inici.jsp 2006 Pifarré, M. (coord.), Gòdia, S., Martorell, I., y Sanuy, J. Publicació electrònica docent
La Revolució Industrial. Projecte: Internet com a eina per aprendre a secundària. Disponible a Internet: http://webquest.udl.es/Activitat-23/a23-inici.jsp 2006 Pifarré, M. (coord.), Gòdia, S., Martorell, I., y Sanuy, J. Publicació electrònica docent
Analyses of cognitive strategies used in web searching by secondary students: implications for instructional design 2006 Pifarré M, Gòdia S, Martorell I. Acta congrés
Mart Individual. Projecte: Internet com a eina per aprendre a secundària. Disponible a Internet: http://webquest.udl.es/Activitat-6/a6-inici.jsp 2005 Pifarré, M. (coord.), Martorell, I. y Gòdia, S. Publicació electrònica docent
Aprenentatge en Xarxa utilitzant la metodologia WebQuest: Experimentem al laboratori amb seguretat 2005 Martorell I, Pifarré M, Gòdia S Publicacions Multimèdia docents
Aprenentatge en Xarxa utilitzant la metodologia WebQuest: Gestió de residus tòxics 2005 Martorell I, Pifarré M, Gòdia S Publicacions Multimèdia docents
Aprenentatge en Xarxa utilitzant la metodologia WebQuest: Aprenem a predir el temps 2005 Martorell I, Pifarré M, Gòdia S Publicacions Multimèdia docents
Assessing the Effect of Web-based Learning Tools on Student Understanding of Stoichiometry Using Knowledge Space Theory 2005 Arasasingham RD, Taagepera M, Potter F, Martorell I, Lonjers S. Article d'investigació
Monarquia Hispànica. Projecte: Internet com a eina per aprendre a secundària. Disponible a Internet: http://webquest.udl.es/Activitat-5/a5-inici.jsp 2005 Pifarré, M. (coord.), Gòdia, S., Martorell, I., Ribes, R. y Vendrell, C. Publicació electrònica docent
Lluna individual. Projecte: Internet com a eina per aprendre a secundària. Disponible a Internet: http://webquest.udl.es/Activitat-14/a14-inici.jsp 2005 Pifarré, M. (coord.), Martorell, I. y Gòdia, S. Publicació electrònica docent
Lluna en parella. Projecte: Internet com a eina per aprendre a secundària. Disponible a Internet: http://webquest.udl.es/Activitat-15/a15-inici.jsp 2005 Pifarré, M. (coord.), Martorell, I. y Gòdia, S. Publicació electrònica docent
OH!, EUROPA. Projecte: Internet com a eina per aprendre a secundària. Disponible a Internet: http://webquest.udl.es/Activitat-9/a9-inici.jsp 2005 Pifarré, M. (coord.), Gòdia, S., Martorell, I., Sanuy, J. y Vendrell, C. Publicació electrònica docent
Aprenentatge en Xarxa utilitzant la metodologia WebQuest: Tales de Mileto 2005 Martorell I, Pifarré M, Gòdia S Publicacions Multimèdia docents
Mart en parella. Projecte: Internet com a eina per aprendre a secundària. Disponible a Internet: http://webquest.udl.es/Activitat-7/a7-inici.jsp 2005 Pifarré, M. (coord.), Martorell, I. y Gòdia, S. Publicació electrònica docent
Aprendre a cercar per Internet. Projecte: Internet com a eina per aprendre a secundària. Disponible a Internet: http://webquest.udl.es/Activitat-16/a16-inici.jsp 2005 Pifarré, M. (coord.), Martorell, I. y Gòdia, S. Publicació electrònica docent
Aprenentatge en Xarxa utilitzant la metodologia WebQuest: Teorema de Pitàgores 2005 Martorell I, Pifarré M, Gòdia S Publicacions Multimèdia docents
Aprenentatge en Xarxa utilitzant la metodologia WebQuest: La mesura 2005 Martorell I, Pifarré M, Gòdia S Publicacions Multimèdia docents
Aprenentatge en Xarxa utilitzant la metodologia WebQuest: L'estadística 2005 Martorell I, Pifarré M, Gòdia S Publicacions Multimèdia docents
Web-assisted Tools on Visualization and Logical Reasoning in Chemistry 2004 Gonzalez BL, Wegner P, Arasasingham RD, Martorell I. Article d'investigació
Natural convection from narrow horizontal plates at moderate Rayleigh numbers 2003 Martorell I, Herrero J, Grau FX. Article d'investigació