Grado en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad

CARRERA VILANOVA, MIQUEL

Categoría: TITULAR DE UNIVERSIDAD
Perfil académico: Doctorado
Departamento: QUÍMICA, FÍSICA, CIENCIAS AMBIENTALES Y DEL SUELO
Email: miquel.carrera@udl.cat

Docencia

Enseñanza Curso Asignatura
Tronco común de las ingenierías industriales - Lleida 1 FÍSICA II
PARS Enginyeries Industrials 1 FÍSICA II
PARS Enginyeria Informàtica 1 FÍSICA
Grado en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad 1 FÍSICA II
Grado en Ingeniería Mecànica 1 FÍSICA II
Grado en Ingeniería Informática 1 FÍSICA
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 1 FÍSICA II
Doble titulació: Eng Mecànica i Eng. de l'Energia i Sostenibilitat 1 FÍSICA II
Doble Titulación: Grado en Ingeniería Informática y Grado en ADE 2 FÍSICA

Investigación

Proyectos de investigación Fecha inicio Fecha fin Investigadores principales
Magnetoresistencia en oxidos: mecanismos basicos y desarrollo de dispositivos 01/08/1997 31/07/2000 BENJAMIN MARTINEZ PEREA
Cintas superconductoras y heteroestructuras de óxidos de bajo coste para el reto energético (CoachSupenergy) 01/01/2015 31/12/2018 XAVIER OBRADORS BERENGUER, TERESA PUIG MOLINA
Creació d'un paquet d'eines interactives de simulació de sistemes físics 01/10/2005 30/09/2006 FERNANDO BADIA PASCUAL
Disseny i implementació d'eines didàctiques interactives per a facilitar l'ensenyament i aprenentatge de la Física en l'àmbit de l'Electromagnetisme 24/11/2006 23/11/2007 MIQUEL CARRERA VILANOVA
Superconductores nanoestructurados basados en deposición de soluciones químicas para aplicaciones energéticas 24/07/2008 23/07/2011 TERESA PUIG MOLINA
Noves aportacions als recursos virtuals interactius per l'aprenentatge de la Física (Electromagnetisme)a la UdL: eines d'autoavaluació i aplicatius de simulació. 30/12/2009 29/12/2010 MIQUEL CARRERA VILANOVA
Transporte electrico en cintas superconductoras de YBCO preparadas por SOL-GEL 28/12/2001 27/12/2002 TERESA PUIG MOLINA
Nanoestructuración artificial de superconductores mediante procesos químicos 01/01/2005 31/12/2007 TERESA PUIG MOLINA
El portafoli com a eina per a tutoritzar els treballs de fi de carrera i millorar les competències genèriques dels alumnes de l'Escola Politècnica Superior de la universitat de Lleida 24/11/2006 23/11/2007 FRANCISCO JOSÉ GINÉ DE SOLA
Disseny i implementació d'un aplicatiu interactiu multimèdia per tal de crear material de suport a l'ensenyament semipresencial i disseminar el coneixement amb el model OpenCourseWare 01/10/2008 30/09/2009 JOSE MARIA RIBO BALUST
Heteroestructuras híbridas con aplicaciones en magnetoelectrónica 19/12/2000 18/12/2003 BENJAMIN MARTINEZ PEREA
Materiales avanzados y Nanotecnologias para dispositivos y sistemas eléctricos y magnetoelectrónicos innovadores (NANOSELECT) 01/10/2007 09/12/2013 XAVIER OBRADORS BERENGUER
Transiciones de orden de carga, metal-aislante y magnetoresistencia en oxidos de manganeso 01/12/1998 30/11/2001 JOSÉ LUIS GARCÍA MUÑOZ
Nanoestructuras tensionadas para cintas superconductoras de YBCO de bajo coste y prestaciones elevadas (SENY) 01/01/2012 31/12/2014 TERESA PUIG MOLINA
Tesis Año Dirección
Magnetometria Hall i determinació de corrents crítics en superconductors d'alta temperatura: YBa2Cu3O7 texturat 2003 Josep Fontcuberta Griñó
Publicaciones Año Autores Tipo
Singular spectrum analysis filtering and Fourier inversion: an efficient and fast way to improve resolution and quality of current density maps with low-cost Hall scanning systems 2019 Jaume Amorós; Arnau Duran; Miquel Carrera; Josep López; Xavier Granados Article d'investigació
Proposal of a novel design for linear superconducting motor using 2G tape stacks 2018 Sotelo, G.G.; Sass, F.; Carrera, M.; López-López, J.; Granados, X. Article d'investigació
H-Formulation FEM modeling of the current distribution in 2G tapes and its experimental validation using Hall probe mapping 2016 Gonçalves Sotelo, Guilherme ; Carrera, Miquel; Lopez Lopez, Josep; Granados, Xavier Article d'investigació
Torsional dependence of the critical current in 2G tapes 2016 Sotelo, G.G.; Granados, X.; Carrera, M.; López López, J. Article d'investigació
Current distribution in wide YBCO tapes 2012 Carrera M, Granados X, Amorós J, Puig T, Obradors X. Article d'investigació
An effective model for fast computation current distribution in operating HTS tapes from magnetic field measurements in non-destructive testing 2012 Amorós J, Carrera M, Granados X Article d'investigació
Recursos virtuals interactius per a l'aprenentatge de la Física (Electromagnetisme): aplicatius de simulació i eines d'autoavaluació 2011 Carrera M; Pérez P.J; Ribó J.M. Publicació electrònica
Computation of current distribution in YBCO tapes with defects obtained from Hall magnetic mapping by inverse problem solution 2011 Carrera M, Amorós J, Granados X, Maynou R, Puig T, Obradors X Article d'investigació
Current distribution in HTSC tapes obtained by inverse problem calculation 2010 Carrera M; Granados X; Amorós J; Maynou R; Puig T; Obradors X Capítol de llibre d'investigació
Detection of current distribution in bulk samples with artificial defects from inversion of Hall magnetic maps 2009 Carrera M, Granados X, Amorós J, Maynou R, Puig T, Obradors X. Article d'investigació
Computation of critical current in artificially structured bulk samples from Hall measurements 2008 Carrera M, Granados X, Amorós J, Maynou R, Puig T, Obradors X Article d'investigació
Magnetic mapping, a way to test and understand current flows in thin and bulk superconductors 2006 Granados, X.; Iliescu, S.; Bozzo, B.; Bartolome, E.; Puig, T.; Obradors, X.; Amoros, J.; Carrera, M. Article d'investigació
Computation limits of Current Distribution in thick Superconducting Bulks from Magnetic Field Measurements 2006 Amorós J, Carrera M, Granados X, Iliescu S, Moreno E, Bozzo B, Obradors X Article d'investigació
Critical current determination of artificially welded HTS samples by In-field Hall mapping technique 2005 Granados, X.; Bozzo, B.; Iliescu, S.; Bartolome, E.; Puig, T.; Obradors, X.; Amoros, J.; Carrera, M. Article d'investigació
Determination of the inter- and intra-granular critical currents in superconducting YBa2Cu3O7 welds 2005 Bozzo, B.; Iliescu, S.; Bartolomé, E.; Palau, A.; Granados, X.; Puig, T.; Obradors, X.; Amorós, J.; Carrera, M. Article d'investigació
A new method of computation of current distribution maps in bulk high-temperature superconductors: analysis and validation 2003 Carrera, M.; Amorós, J.; Obradors, X.; Fontcuberta, J. Article d'investigació
Current distribution maps in large YBCO melt-textured blocks 2003 Carrera, M.; Amorós, J.; Carrillo, A.E.; Obradors, X.; Fontcuberta, J. Article d'investigació
Characterization of superconducting ring using an in-fiel Hall probe magnetic mapping system 2003 Granados, X.; Sena, S.; Bartolomé, E.; Palau, A.; Puig, T.; Obradors, X.; Carrera, M.; Amorós, J.; Claus, H. Article d'investigació
In-field Hall probe mapping system for characterization of YBCO weldingd 2003 Iliescu, S.; Sena, S.; Granados, X.; Bartolomé, E.; Puig, T.; Obradors, X.; Carrera, M.; Amorós, J.; Krakunovska, S.; Habisreuther, T. Article d'investigació
Laboratori de Física: electricitat, magnetisme i ones Colección Eines, Universitat de Lleida, 1998 M. Carrera, M. Ibañez Llibre docent
Fabrication and microstructural control of high current ReBa2Cu307 current leads (Re = Y, Nd, Sm) 1997 Granados, X.; Yu, R.; Martínez, B.; Piñol, S.; Sandiumenge, F.; Vilalta, N.; Carrera, M.; Gomis, V.; Obradors, X. Article d'investigació
Processing and levitation force in top-seeded YBCO 1997 Yu, R.; Mora, J.; Sandiumenge, F.; Vilalta, N.; Gomis, V.; Martínez, B.; Rodríguez, E.; Amoros, J.; Carrera, M.; Granados, X.; Camacho, D.; Fontcuberta, J.; Obradors, X. Article d'investigació
Problemes de Física E.Universitària Politècnica. UdL. 1993 M. Carrera Llibre docent
Problemes de Física E.Universitària Politècnica. UdL. 1992 M. Carrera Llibre docent
Recull de Problemes de Física E:T.Superior Enginyeria Industrial, Terrassa, U.P.C. 1990 M. Carrera Llibre docent