Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102101 CÀLCUL T 9
102104 FÍSICA I T 6
102106 EXPRESSIÓ GRÀFICA I T 9
102107 QUÍMICA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102100 ÀLGEBRA LINEAL T 6
102101 CÀLCUL T 9
102104 FÍSICA I T 6
102105 FÍSICA II T 6
102108 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES T 6
102109 FONAMENTS D'INFORMÀTICA T 6
102113 CIÈNCIA DELS MATERIALS B 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102102 MÈTODES NUMÈRICS T 6
102110 TEORIA DE MECANISMES B 6
102112 MECÀNICA DE FLUIDS B 6
102116 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELÈCTRICA B 6
102118 TECNOLOGIES DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102102 MÈTODES NUMÈRICS T 6
102103 MÈTODES ESTADÍSTICS T 6
102110 TEORIA DE MECANISMES B 6
102111 ENGINYERIA TÈRMICA I B 6
102112 MECÀNICA DE FLUIDS B 6
102114 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA B 6
102115 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL B 6
102141 RECURSOS ENERGÈTICS RENOVABLES B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102117 ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ B 6
102142 AVALUACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL B 6
102146 UTILITZACIÓ DE L'ENERGIA ELÈCTRICA B 6
102149 EFICIÈNCIA I CONTROL ENERGÈTIC B 6
102301 ENGINYERIA TÈRMICA II B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102143 GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LES INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES B 6
102147 SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA B 6
102148 EMMAGATZEMATGE D'ENERGIA B 6
102150 GESTIÓ I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA B 6
102302 ENGINYERIA DE FLUIDS B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101431 CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE I O 6
101432 CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE II O 6
101433 CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE III O 6
102119 OFICINA TÈCNICA B 6
102158 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA: INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES O 15
102159 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE O 15
102160 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA O 15
102311 INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES I O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102158 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA: INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES O 15
102159 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE O 15
102160 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA O 15
102312 INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES II O 6
102313 INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES III O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101435 MOBILITAT 1 O 6
101436 MOBILITAT 2 O 6
101437 MOBILITAT 3 O 6
102161 TREBALL DE FI DE GRAU B 15