Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Objectius i competències

El Graduat en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat proposat per la UdL, correspon al perfil d'un professional amb una visió integrada dels sistemes energètics, amb capacitat per dissenyar, optimitzar i gestionar els sistemes de generació, transport, distribució, emmagatzematge i producció d'energia. Aquests titulats hauran de ser capaços de dissenyar i assessorar a les administracions i ens privats en les polítiques energètiques a implantar, aplicant criteris de sostenibilitat i eficiència global. Així mateix, es tractarà de persones capaces de liderar el R+D+i en el sector energètic. En suma, el perfil del Graduat en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat és el d'un professional amb una forta base científica i que és capaç de prendre decisions sobre la base de criteris tècnics i de sostenibilitat.

SORTIDES PROFESSIONALS

  • Empreses de producció, transport i comercialització d’energia (electricitat aigua, gas).
  • Direcció tècnica en empreses amb consum intensiu d’energia.
  • Enginyeries, consultories, empreses certificadores.
  • Realització d’avaluacions d’impacte ambiental, estudis d’eficiència energètica, etc.
  • Sector de les energies renovables.
  • Administració pública.
  • Docència i recerca.

Cal indicar que els graduats en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat podran accedir al Màster en Enginyeria Industrial impartit en la EPS, habilitador de la professió d'enginyer industrial.