Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

CARRERA VILANOVA, MIQUEL

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL
Email: miquel.carrera@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Tronc comú de les enginyeries industrials - Lleida 1 FÍSICA I
Tronc comú de les enginyeries industrials - Lleida 1 FÍSICA II
Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat - UdL 1 FÍSICA I
Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat - UdL 1 FÍSICA II
Grau en Enginyeria Mecànica - UdL 1 FÍSICA I
Grau en Enginyeria Mecànica - UdL 1 FÍSICA II
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 1 FÍSICA
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - UdL 1 FÍSICA I
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - UdL 1 FÍSICA II
Doble titulació: Grau en Eng. Mecànica i Eng. de l'Energia i Sostenibilitat 1 FÍSICA I
Doble titulació: Grau en Eng. Mecànica i Eng. de l'Energia i Sostenibilitat 1 FÍSICA II
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 2 FÍSICA

Recerca

Tesis Any Direcció
Magnetometria Hall i determinació de corrents crítics en superconductors d'alta temperatura: YBa2Cu3O7 texturat 2003 Josep Fontcuberta Griñó
Publicacions Any Autors Tipus
Singular spectrum analysis filtering and Fourier inversion: an efficient and fast way to improve resolution and quality of current density maps with low-cost Hall scanning systems 2019 Jaume Amorós; Arnau Duran; Miquel Carrera; Josep López; Xavier Granados Article d'investigació
Proposal of a novel design for linear superconducting motor using 2G tape stacks 2018 Sotelo, G.G.; Sass, F.; Carrera, M.; López-López, J.; Granados, X. Article d'investigació
H-Formulation FEM modeling of the current distribution in 2G tapes and its experimental validation using Hall probe mapping 2016 Gonçalves Sotelo, Guilherme ; Carrera, Miquel; Lopez Lopez, Josep; Granados, Xavier Article d'investigació
Torsional dependence of the critical current in 2G tapes 2016 Sotelo, G.G.; Granados, X.; Carrera, M.; López López, J. Article d'investigació
Current distribution in wide YBCO tapes 2012 Carrera M, Granados X, Amorós J, Puig T, Obradors X. Article d'investigació
An effective model for fast computation current distribution in operating HTS tapes from magnetic field measurements in non-destructive testing 2012 Amorós J, Carrera M, Granados X Article d'investigació
Recursos virtuals interactius per a l'aprenentatge de la Física (Electromagnetisme): aplicatius de simulació i eines d'autoavaluació 2011 Carrera M; Pérez P.J; Ribó J.M. Publicació electrònica
Computation of current distribution in YBCO tapes with defects obtained from Hall magnetic mapping by inverse problem solution 2011 Carrera M, Amorós J, Granados X, Maynou R, Puig T, Obradors X Article d'investigació
Current distribution in HTSC tapes obtained by inverse problem calculation 2010 Carrera M; Granados X; Amorós J; Maynou R; Puig T; Obradors X Capítol de llibre d'investigació
Detection of current distribution in bulk samples with artificial defects from inversion of Hall magnetic maps 2009 Carrera M, Granados X, Amorós J, Maynou R, Puig T, Obradors X. Article d'investigació
Computation of critical current in artificially structured bulk samples from Hall measurements 2008 Carrera M, Granados X, Amorós J, Maynou R, Puig T, Obradors X Article d'investigació
Magnetic mapping, a way to test and understand current flows in thin and bulk superconductors 2006 Granados, X.; Iliescu, S.; Bozzo, B.; Bartolome, E.; Puig, T.; Obradors, X.; Amoros, J.; Carrera, M. Article d'investigació
Computation limits of Current Distribution in thick Superconducting Bulks from Magnetic Field Measurements 2006 Amorós J, Carrera M, Granados X, Iliescu S, Moreno E, Bozzo B, Obradors X Article d'investigació
Critical current determination of artificially welded HTS samples by In-field Hall mapping technique 2005 Granados, X.; Bozzo, B.; Iliescu, S.; Bartolome, E.; Puig, T.; Obradors, X.; Amoros, J.; Carrera, M. Article d'investigació
Determination of the inter- and intra-granular critical currents in superconducting YBa2Cu3O7 welds 2005 Bozzo, B.; Iliescu, S.; Bartolomé, E.; Palau, A.; Granados, X.; Puig, T.; Obradors, X.; Amorós, J.; Carrera, M. Article d'investigació
A new method of computation of current distribution maps in bulk high-temperature superconductors: analysis and validation 2003 Carrera, M.; Amorós, J.; Obradors, X.; Fontcuberta, J. Article d'investigació
Characterization of superconducting ring using an in-fiel Hall probe magnetic mapping system 2003 Granados, X.; Sena, S.; Bartolomé, E.; Palau, A.; Puig, T.; Obradors, X.; Carrera, M.; Amorós, J.; Claus, H. Article d'investigació
In-field Hall probe mapping system for characterization of YBCO weldingd 2003 Iliescu, S.; Sena, S.; Granados, X.; Bartolomé, E.; Puig, T.; Obradors, X.; Carrera, M.; Amorós, J.; Krakunovska, S.; Habisreuther, T. Article d'investigació
Current distribution maps in large YBCO melt-textured blocks 2003 Carrera, M.; Amorós, J.; Carrillo, A.E.; Obradors, X.; Fontcuberta, J. Article d'investigació
Laboratori de Física: electricitat, magnetisme i ones Colección Eines, Universitat de Lleida, 1998 M. Carrera, M. Ibañez Llibre docent
Processing and levitation force in top-seeded YBCO 1997 Yu, R.; Mora, J.; Sandiumenge, F.; Vilalta, N.; Gomis, V.; Martínez, B.; Rodríguez, E.; Amoros, J.; Carrera, M.; Granados, X.; Camacho, D.; Fontcuberta, J.; Obradors, X. Article d'investigació
Fabrication and microstructural control of high current ReBa2Cu307 current leads (Re = Y, Nd, Sm) 1997 Granados, X.; Yu, R.; Martínez, B.; Piñol, S.; Sandiumenge, F.; Vilalta, N.; Carrera, M.; Gomis, V.; Obradors, X. Article d'investigació
Problemes de Física E.Universitària Politècnica. UdL. 1993 M. Carrera Llibre docent
Problemes de Física E.Universitària Politècnica. UdL. 1992 M. Carrera Llibre docent
Recull de Problemes de Física E:T.Superior Enginyeria Industrial, Terrassa, U.P.C. 1990 M. Carrera Llibre docent