Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

PERELLO SANS, FRANCESC

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: QUÍMICA, FÍSICA, CIÈNCIES AMBIENTALS I DEL SÒL
Adreça electrònica: francesc.perello@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Tronc comú de les enginyeries industrials - Lleida 1 FÍSICA I
Tronc comú de les enginyeries industrials - Lleida 1 FÍSICA II
PARS Enginyeries Industrials 1 FÍSICA I
PARS Enginyeries Industrials 1 FÍSICA II
PARS Enginyeria Informàtica 1 FÍSICA
Grau en Enginyeria Mecànica - UdL 1 FÍSICA I
Grau en Enginyeria Mecànica - UdL 1 FÍSICA II
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 1 FÍSICA
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - UdL 1 FÍSICA I
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - UdL 1 FÍSICA II
Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat - UdL 1 FÍSICA I
Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat - UdL 1 FÍSICA II
Doble titulació: Grau en Eng. Mecànica i Eng. de l'Energia i Sostenibilitat 1 FÍSICA I
Doble titulació: Grau en Eng. Mecànica i Eng. de l'Energia i Sostenibilitat 1 FÍSICA II
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 2 FÍSICA

Recerca

Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Utilització del robot mòbil com a eina d'aprenentatge en ensenyaments tècnics 01/10/2006 30/06/2007 JORGE PALACÍN ROCA
Implementación y análisis del almacenamiento de energía térmica con materiales de cambio de fase para aplicaciones en climatización 15/10/2005 14/10/2008 LUISA FERNANDA CABEZA FABRA