Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

PARDO CASANOVAS, VALENTI

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL
Email: valenti.pardo@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Tronc comú de les enginyeries industrials - Lleida 1 FONAMENTS D'INFORMÀTICA
Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat - UdL 1 FONAMENTS D'INFORMÀTICA
Grau en Enginyeria Mecànica - UdL 1 FONAMENTS D'INFORMÀTICA
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - UdL 1 FONAMENTS D'INFORMÀTICA
Doble titulació: Grau en Eng. Mecànica i Eng. de l'Energia i Sostenibilitat 1 FONAMENTS D'INFORMÀTICA
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 2 SISTEMES OPERATIUS
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - UdL 3 INFORMÀTICA INDUSTRIAL
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 3 SISTEMES OPERATIUS
MU en Enginyeria Informàtica - UdL SISTEMES OPERATIUS