Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

GAIRI PALLARES, PAU

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ENGINYERIA INDUSTRIAL I DE L'EDIFICACIÓ
Adreça electrònica: pau.gairi@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Enginyeria Industrial - UdL 1 CONTROL REALIMENTAT
MU en Enginyeria Industrial - UdL 1 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA
Tronc comú de les enginyeries industrials - Lleida 2 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA
MU en Enginyeria Industrial - UdL 2 CONTROL REALIMENTAT
Grau en Enginyeria Mecànica - UdL 2 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - UdL 2 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA
Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat - UdL 2 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA
Doble titulació: Grau en Eng. Mecànica i Eng. de l'Energia i Sostenibilitat 2 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - UdL 3 SENYALS I SISTEMES