Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

CRESPO GUTIÉRREZ, ALICIA

Categoria: INVESTIGADOR/A ORDINARI/ÀRIA
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: QUÍMICA, FÍSICA, CIÈNCIES AMBIENTALS I DEL SÒL
Adreça electrònica: alicia.crespo@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Enginyeria Industrial - UdL 1 MECÀNICA DE FLUIDS
Tronc comú de les enginyeries industrials - Lleida 2 MECÀNICA DE FLUIDS
Grau en Enginyeria Mecànica - UdL 2 MECÀNICA DE FLUIDS
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - UdL 2 MECÀNICA DE FLUIDS
Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat - UdL 2 MECÀNICA DE FLUIDS
Doble titulació: Grau en Eng. Mecànica i Eng. de l'Energia i Sostenibilitat 2 MECÀNICA DE FLUIDS
Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat - UdL 3 AVALUACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL
Doble titulació: Grau en Eng. Mecànica i Eng. de l'Energia i Sostenibilitat 3 AVALUACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL

Recerca

Grup de recerca: Grup de Recerca en Energia i Intel·ligència Artificial - GREiA
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Metodología para el análisis de tecnologías de almacenamiento de energía térmica hacia una economía circular 01/01/2019 31/08/2022 LUISA FERNANDA CABEZA FABRA, CARLOS MATEU PIÑOL
Publicacions Any Autors Tipus
Experimental Study on Two PCM Macro-Encapsulation Designs in a Thermal Energy Storage Tank 2021 Vérez, D.; Borri, E.; Crespo, A.; Mselle, B.D.; de Gracia, A.; Zsembinszki, G.; Cabeza, L.F. Article d'investigació
SWS-Heating - D5.2 Development and testing of a smart control environment 2021 Chalikakis K; Fernandez C; Crespo A; de Gracia A; Borri E; Cabeza LF; Karellas S; Leontaritis A Informes de recerca
Experimental study of a small-size vacuum insulated water tank for building applications 2021 Vérez, D.; Borri, E.; Crespo, A.; Zsembinszki, G.; Dawoud, B.; Cabeza, L.F. Article d'investigació
Sol-Bio Rev - D3.2 Optimised system control and strategies 2021 Borri E; Crespo A; Argelich J; de Gracia A; Fernandez C; Cabeza LF; Karellas S; Charalampidis A; Frazzica A; Palomba V; Weitzer M; Franke L Informes de recerca
Experimental study on the effect of flat and thin slab encapsulation design on a PCM tank 2021 Vérez D; Borri E; Crespo A; Mselle BD; de Gracia A; Zsembinszki G; Cabeza LF Acta congrés
Use of reinforcement learning to optimize the control of solar thermal collectors coupled to seasonal thermal energy storage 2021 Crespo A; de Gracia A; Vérez D; Cabeza LF; Fernández C Acta congrés
Optimization of Design Variables of a Phase Change Material Storage Tank and Comparison of a 2D Implicit vs. 2D Explicit Model 2021 Crespo, A.; Zsembinszki, G.; Vérez, D.; Borri, E.; Fernández, C.; Cabeza, L.F.; de Gracia, A. Article d'investigació
SWS-Heating - D5.1 Optimised system control and strategies 2020 Borri E; Fernandez C; Crespo A; de Gracia A; Cabeza LF; Karellas S; Leontaritis A; Frazzica A; Palomba V Informes de recerca
Smart control of dynamic phase change material wall system 2020 de Gracia, A; Tarragona, J; Crespo, A; Fernández, C Article d'investigació